🖊️ PeopleTest je nejlepší psychodiagnostika ve střední Evropě. Otestuj se!

Testy pro žáky a studenty

Cesta k úspěchu a spokojenosti vede skrze poznání. Vědět víc znamená být napřed a získat konkurenční výhodu. Poznej svůj potenciál díky našemu psychodiagnostickému testu a buď o krok před ostatními. Školou život teprve začíná. Vítej v realitě! S námi se rozhodně neztratíš.

Výhody PeopleTestu

 

Jednoduchost, rychlost, přesnost, objektivita a spolehlivost. Test měří tvůj potenciál na základě podvědomí, a proto odhaluje tvé dispozice,  jedinečnost a osobnost. Uvidíš se takový, jaký jsi.

Test pro studenty ti zabere do 10-15 minut času. Ukáže ti ale klíčové a komplexní informace pro tvůj další život a úspěšnou kariéru.

Uděláš pouze 1 komplexní test (žádné dotazníky a testy navíc) posléze si prohlédneš své výstupy, podle potřeb, už bez dalších testů a ztráty času.

Unikátní a prověřená metoda projektivního testu bez zkreslení výsledků, stylizace a kompromisů. Podvědomí jednoduše neobejdeš. 

Motivace dětí a žáků

Známe nejlepší návod, jak si usnadnit výchovu dítěte motivací bez křiku a manipulace. Právě formující se osobnost je tím nejdůležitějším.

Cizí jazyky pro děti a studenty

Učení jazyků nebylo s naším testem nikdy snazší. Nabídneme ti způsoby, díky nimž se konečně jazyky opravdu naučíš na základě svých dispozic.

Life balance pro studenty

Energetický potenciál je zaklad tvého bytí a žití. Díky testu zjistíš kompletní informace o své dynamice, energii i limitech. Pochopíš, co se v tobě odehrává.

Profil osobnosti žáka

Nabízíme možnost, jak odhalit potenciál dítěte, žáka. Výstup ti usnadní jeho výchovu a zaměří se i na jeho budoucí uplatnění a rozvoj talentů.

Studijní plán učení

Nejsi studijní ty? S naším testem je učení mnohem snadnější. Bez studijního plánu efektivně studovat nelze, neboť plán reflektuje na tvoji křivku vnímání.

Sportovní vlohy pro děti/žáky

Investice do sportu a zájmových aktivit je drahá.  Zajímá tě, zda je tvé dítě sportovní typ? Je nejvyšší čas to zjistit! Investuj peníze do sportu, v němž  má má talent.

Chci studovat a podnikat

Studuj a současně vydělávej. Buď nezávislý, investuj energii efektivně a zjisti, zda na to máš. Buduj svoji kariéru, studuj a podnikej od 16 let.

Chci na VŠ

Chystáš se na VŠ?  Online test ti vybere nejvhodnější vysoké školy, které odpovídají tvému potenciálu; ukáže ti potřebné schopnosti, které ke studiu potřebuješ.

Chci na střední školu

Míříš na SŠ? Test ti pomůže vybrat, která střední škola je pro tebe ideální s ohledem na tvůj potenciál, online test studijních předpokladů ti ukáže ti mnohem vice.

Doporučení, jak pracovat s výsledky testu

Zjisti, jak pracovat s výsledky testu, exportovat a interpretovat je. Není to nijak složité, vše je psáno velmi jednoduše, takže podstatě porozumíš. V každém výstupu svého testu najdeš doporučení, jak pracovat s výsledky testu, na co se zaměřit a také porovnání tvého profilu vůči populační normě.

Časté dotazy na téma Test /WORKtest/Peopletest

Jedná se o projektivní metodu testu založenou na celostní tvarové psychologii (GESTALT). Ta ukazuje věci takové, jaké skutečně jsou. Pracuje na podvědomé úrovní, vylučuje autostylizaci a vědomé nadhodnocování silných stránek.

Výhody Worktestu:

Je jednoduchý a nezabere téměř žádný čas

Poskytuje kompletní přehled o tvé osobnosti

Je zaštítěn dlouhodobým vývojem, validizačními studiemi

Je spolehlivý a objektivní, přesnost dosahuje míry více než 85 %

Poskytne objektivní měřítko pro měření potenciálu a sledování vývoje jedince v čase

Reaguje na změny chování a identifikuje jeho vzorce

Tento komplexní test ti odhalí s maximální přesností výjimečné stránky tvé osobnosti, talent i rozvojové potřeby. Psychodiagnostika tě nasměruje na cestu za rozvojem na základě tvého potenciálu. To vede k vytčeným cílům. V neposlední řadě ti testování usnadní vstup a další působení na profesní dráze, zkvalitní partnerské vztahy a přinese spokojenost v ostatních aspektech života.

Vývoj psychodiagnostiky WORKtest se datuje do roku 1996. Už v roce 2004 byla spuštěná první  on-line verze psychodiagnostiky pro firemní praxi. Souběžně s tím se objevila i verze pro veřejnost a školní věk, která vznikla roku 2008.  Testování dále i po letech intenzivně zdokonalujeme. Především vývoji a psychometrice věnujeme značnou pozornost. Realizujeme různé studie v porovnání i s dalšími testy a dotazníky, které vzájemně korelujeme a vyhodnocujeme. Vývoj metody pravidelně doplňujeme.

Autorkou WORKtestu je Mgr. Eva Urbanová. Ta má více než 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně úspěšně ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. 

V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996. Je autorkou unikátního online psychodiagnostického systému WORKtest, který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní vhled na lidskou osobnost. To lze využít především pro oblast lidských zdrojů. 

Eva se zabývá studiemi a benchmarkem dat se zaměřením na chování lidí v různých situacích, které díky propracované metodologii úspěšně ověřuje i v praxi. Zároveň sleduje vývoj chování v čase. Zaměřuje se na oblast firemních hodnot, spolehlivost, loajalitu, korupční odolnost a rizikové faktory chování v korporátním sektoru. Specializuje se na DNA firem a lidský kapitál ve firemní kultuře. Dlouhodobě sleduje dopady únavy a syndromu vyhoření na chování lidí ve firemním prostředí, rodině i partnerských vztazích s vlivem na závislosti a kontraproduktivní chování. 

WORKtest i PeopleTest se řadí mezi velmi intuitivní nástroje. Výstupy jsou přehledně zpracovány a podány srozumitelné, věcné a v logických vazbách. Testy obsahují dvě části, a to popisnou (uživatel si může přečíst měřené kritérium, aby lépe pochopil význam) a grafickou barevnou část, která je doplněna procentuální hodnotou položky (tato slouží pro rychlé čtení a pochopení výsledku). 

Výsledky testu poskytují krom vlastní diagnostické části i metodiku rozvoje, která uživateli nastíní cestu k jeho růstu právě pomocí vhodné metody.  Výsledky testu jsou dále doplněny závěrečným hodnocením a doporučením s porovnáním populační normy. Mimo to je součástí testu i  doporučení, jak výsledky grafu číst a na co se zaměřit.