🖊️ Nejlepší psychodiagnostika současné doby. Komplexní a  přesné výsledky, bez stylizace.

Testy pro žáky a studenty

Cesta k úspěchu a spokojenosti vede skrze poznání. Vědět víc znamená být napřed a získat konkurenční výhodu. Poznej svůj potenciál díky našemu psychodiagnostickému testu a buď o krok před ostatními. Školou život teprve začíná. Vítej v realitě! S námi se rozhodně neztratíš.

Výhody PeopleTestu

 

Jednoduchost, rychlost, přesnost, objektivita a spolehlivost. Test měří tvůj potenciál na základě podvědomí, a proto odhaluje tvé dispozice,  jedinečnost a osobnost. Uvidíš se takový, jaký jsi.

Test pro studenty ti zabere do 10-15 minut času. Ukáže ti ale klíčové a komplexní informace pro tvůj další život a úspěšnou kariéru.

Uděláš pouze 1 komplexní test (žádné dotazníky a testy navíc) posléze si prohlédneš své výstupy, podle potřeb, už bez dalších testů a ztráty času.

Unikátní a prověřená metoda projektivního testu bez zkreslení výsledků, stylizace a kompromisů. Podvědomí jednoduše neobejdeš. 

Kariérní plán

Zjisti výběr nejvhodnějších pracovních oborů a pozic, motivaci, finanční benefity a spoustu dalšího

Motivace dětí a žáků

Známe nejlepší návod, jak si usnadnit výchovu dítěte motivací bez křiku a manipulace. Právě formující se osobnost je tím nejdůležitějším.

Cizí jazyky pro děti a studenty

Učení jazyků nebylo s naším testem nikdy snazší. Nabídneme ti způsoby, díky nimž se konečně jazyky opravdu naučíš na základě svých dispozic.

Profil osobnosti žáka

Nabízíme možnost, jak odhalit potenciál dítěte, žáka. Výstup ti usnadní jeho výchovu a zaměří se i na jeho budoucí uplatnění a rozvoj talentů.

Studijní plán učení

Nejsi studijní ty? S naším testem je učení mnohem snadnější. Bez studijního plánu efektivně studovat nelze, neboť plán reflektuje na tvoji křivku vnímání.

Sportovní vlohy pro děti/žáky

Investice do sportu a zájmových aktivit je drahá.  Zajímá tě, zda je tvé dítě sportovní typ? Je nejvyšší čas to zjistit! Investuj peníze do sportu, v němž  má má talent.

Chci studovat a podnikat

Studuj a současně vydělávej. Buď nezávislý, investuj energii efektivně a zjisti, zda na to máš. Buduj svoji kariéru, studuj a podnikej od 16 let.

Chci na VŠ

Chystáš se na VŠ?  Online test ti vybere nejvhodnější vysoké školy, které odpovídají tvému potenciálu; ukáže ti potřebné schopnosti, které ke studiu potřebuješ.

Chci na střední školu

Míříš na SŠ? Test ti pomůže vybrat, která střední škola je pro tebe ideální s ohledem na tvůj potenciál, online test studijních předpokladů ti ukáže ti mnohem vice.

Syndrom vyhoření - studenti

Tvoje energie je základ tvého bytí a žití.  Buď energii máš, nebo si unaven, podrážděn  a bez nálady. Díky testu zjistíš jak na tom si s únavou, stresem a vyhořením. Pochopíš, co se v tobě odehrává nastoupí prokrastinace.

Doporučení, jak pracovat s výsledky testu

Zjisti, jak pracovat s výsledky testu, exportovat a interpretovat je. Není to nijak složité, vše je psáno velmi jednoduše, takže podstatě porozumíš. V každém výstupu svého testu najdeš doporučení, jak pracovat s výsledky testu, na co se zaměřit a také porovnání tvého profilu vůči populační normě.

Časté dotazy na téma Test /WORKtest/Peopletest

Jedná se o projektivní metodu testu založenou na celostní tvarové psychologii (GESTALT). Ta ukazuje věci takové, jaké skutečně jsou. Pracuje na podvědomé úrovní, vylučuje autostylizaci a vědomé nadhodnocování silných stránek.

Výhody Worktestu:

Je jednoduchý a nezabere téměř žádný čas

Poskytuje kompletní přehled o tvé osobnosti

Je zaštítěn dlouhodobým vývojem, validizačními studiemi

Je spolehlivý a objektivní, přesnost dosahuje míry více než 85 %

Poskytne objektivní měřítko pro měření potenciálu a sledování vývoje jedince v čase

Reaguje na změny chování a identifikuje jeho vzorce

Tento komplexní test ti odhalí s maximální přesností výjimečné stránky tvé osobnosti, talent i rozvojové potřeby. Psychodiagnostika tě nasměruje na cestu za rozvojem na základě tvého potenciálu. To vede k vytčeným cílům. V neposlední řadě ti testování usnadní vstup a další působení na profesní dráze, zkvalitní partnerské vztahy a přinese spokojenost v ostatních aspektech života.

Vývoj psychodiagnostiky WORKtest se datuje do roku 1996. Už v roce 2004 byla spuštěná první  on-line verze psychodiagnostiky pro firemní praxi. Souběžně s tím se objevila i verze pro veřejnost a školní věk, která vznikla roku 2008.  Testování dále i po letech intenzivně zdokonalujeme. Především vývoji a psychometrice věnujeme značnou pozornost. Realizujeme různé studie v porovnání i s dalšími testy a dotazníky, které vzájemně korelujeme a vyhodnocujeme. Vývoj metody pravidelně doplňujeme.

Autorkou WORKtestu je Mgr. Eva Urbanová. Ta má více než 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně úspěšně ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. 

V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996. Je autorkou unikátního online psychodiagnostického systému WORKtest, který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní vhled na lidskou osobnost. To lze využít především pro oblast lidských zdrojů. 

Eva se zabývá studiemi a benchmarkem dat se zaměřením na chování lidí v různých situacích, které díky propracované metodologii úspěšně ověřuje i v praxi. Zároveň sleduje vývoj chování v čase. Zaměřuje se na oblast firemních hodnot, spolehlivost, loajalitu, korupční odolnost a rizikové faktory chování v korporátním sektoru. Specializuje se na DNA firem a lidský kapitál ve firemní kultuře. Dlouhodobě sleduje dopady únavy a syndromu vyhoření na chování lidí ve firemním prostředí, rodině i partnerských vztazích s vlivem na závislosti a kontraproduktivní chování. 

WORKtest i PeopleTest se řadí mezi velmi intuitivní nástroje. Výstupy jsou přehledně zpracovány a podány srozumitelné, věcné a v logických vazbách. Testy obsahují dvě části, a to popisnou (uživatel si může přečíst měřené kritérium, aby lépe pochopil význam) a grafickou barevnou část, která je doplněna procentuální hodnotou položky (tato slouží pro rychlé čtení a pochopení výsledku). 

Výsledky testu poskytují krom vlastní diagnostické části i metodiku rozvoje, která uživateli nastíní cestu k jeho růstu právě pomocí vhodné metody.  Výsledky testu jsou dále doplněny závěrečným hodnocením a doporučením s porovnáním populační normy. Mimo to je součástí testu i  doporučení, jak výsledky grafu číst a na co se zaměřit.