🖊️   15% sleva na jakýkoliv výstup. Do objednávky vlož slevový kód Test15

Unikátní metoda testování osobnosti

 Více než 25 let vývoje a desetitisíce respondentů stojí za metodou testování, jejíž výsledky především nelze zkreslit. WORKtest odhaluje člověka takového jaký je, bez kompromisů a stylizace.  PeopleTest je vytvořen pro veřejnost a vychází z této metodiky.

Test osobnosti v maximální míře odhaluje jedinečnost člověka a naplňuje a rozvíjí jeho potenciál. Tímto směřováním je náš psychodiagnostický test zcela výjimečný a jediný svého druhu.

Proč jsme vytvořili WORKtest?

V roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem potřebovala najít odpověď. Ve stejné době se začínaly více používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytoval komplexní pojetí.

A tak se nabízelo jakožto řešení začít směřovat k vývoji takové on-line psychodiagnostiky, která by to umožňovala, ale zároveň eliminovala cílenou stylizaci. Takovým řešením se stal vývoj projektivní metody, který na trhu dosud chyběl. Právě to byl milník, od něhož se začala psát éra vývoje psychodiagnostického softwaru WORKtest.

Jak ti test osobnosti pomůže?

Jednoznačně usnadní život již od raného věku. Od mateřské školky pokračuje k nejvhodnějšímu typu studia, ve škole tě naučí efektivnímu způsobu učení, ukáže ti, jak se efektivně učit na základě tvého potenciálu, nasměřuje tě k vhodnému kariérnímu zaměření, pomůže ti při studiu na vysoké škole a umožní ti kariéru a spokojeně žít. 

Detailní hodnocení

Testem osobnosti máš možnost získat náhled na celkové pojetí i detailní aspekty svého potenciálu, výkonu a zvýšit tak svou konkurenceschopnost a atraktivitu na trhu.

Bez zkreslení

Narozdíl od dotazníkových testů jsou výsledky WORKtestu přesné na více než 85 %. Pracovat s ním budeš na podvědomé úrovni bez možnosti stylizace.

E-mailové konzultace

Pokud ti něco není jasné, můžeš s námi své výsledky konzultovat prostřednictvím e-mailu. Vše ti rádi vysvětlíme.

Množství hodnotících kritérií ve výstupu

Logicky a barevně odlišené škálami podle intenzity výkonu.

Výstupy jsou rozdělené do textové a grafické části

Zajímá vás jak výstupy z jednotlivých oblastí vypadají a co vám můžou nabídnout?

Textová část

Definování jednotlivých kritérií ukazuje popis či komentáře s praktickými projevy dovedností v praxi.

Grafická část

Grafy ti ukážou měřenou položku, její barevnou škálu i intenzitu hodnoty v %. Víš, jak na tom jsi bez přemýšlení. Na první pohled tak odhalíš výsledek.

 

Zavěrečné skóre

Skóre tě porovná s normou populace.  Doporučení tě dále navede v tom, jak číst výsledky a co dodržet při jejich interpretaci.

Metody rozvoje

Prostřednictvím tohoto bonusu zjistíš svůj studijní typ, konkrétní metody a způsoby rozvoje a předpoklady.

ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT HNED TEĎ

Prohlédni si nabídku testů

Výsledky testu jsou ti k dispozici okamžitě i s detailním vysvětlením.

Jsem Eva, autorka WORKtestu a Peopletestu

Mám přes 25 let praxi v oboru lidských zdrojů a jsem autorkou unikátního on-line psychodiagnostického softwarového nástroje WORKtest. Na samém počátku, v roce 1996, jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď:

Vyber si zaměření podle věku a zájmu

Časté dotazy na téma Test /WORKtest/Peopletest

Jedná se o projektivní metodu testu založenou na celostní tvarové psychologii (GESTALT). Ta ukazuje věci takové, jaké skutečně jsou. Pracuje na podvědomé úrovní, vylučuje autostylizaci a vědomé nadhodnocování silných stránek.

Výhody Worktestu:

Je jednoduchý a nezabere téměř žádný čas

Poskytuje kompletní přehled o tvé osobnosti

Je zaštítěn dlouhodobým vývojem, validizačními studiemi

Je spolehlivý a objektivní, přesnost dosahuje míry více než 85 %

Poskytne objektivní měřítko pro měření potenciálu a sledování vývoje jedince v čase

Reaguje na změny chování a identifikuje jeho vzorce

Tento komplexní test ti odhalí s maximální přesností výjimečné stránky tvé osobnosti, talent i rozvojové potřeby. Psychodiagnostika tě nasměruje na cestu za rozvojem na základě tvého potenciálu. To vede k vytčeným cílům. V neposlední řadě ti testování usnadní vstup a další působení na profesní dráze, zkvalitní partnerské vztahy a přinese spokojenost v ostatních aspektech života.

Vývoj psychodiagnostiky WORKtest se datuje do roku 1996. Už v roce 2004 byla spuštěná první  on-line verze psychodiagnostiky pro firemní praxi. Souběžně s tím se objevila i verze pro veřejnost a školní věk, která vznikla roku 2008.  Testování dále i po letech intenzivně zdokonalujeme. Především vývoji a psychometrice věnujeme značnou pozornost. Realizujeme různé studie v porovnání i s dalšími testy a dotazníky, které vzájemně korelujeme a vyhodnocujeme. Vývoj metody pravidelně doplňujeme.

Autorkou WORKtestu je Mgr. Eva Urbanová. Ta má více než 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně úspěšně ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. 

V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996. Je autorkou unikátního online psychodiagnostického systému WORKtest, který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní vhled na lidskou osobnost. To lze využít především pro oblast lidských zdrojů. 

Eva se zabývá studiemi a benchmarkem dat se zaměřením na chování lidí v různých situacích, které díky propracované metodologii úspěšně ověřuje i v praxi. Zároveň sleduje vývoj chování v čase. Zaměřuje se na oblast firemních hodnot, spolehlivost, loajalitu, korupční odolnost a rizikové faktory chování v korporátním sektoru. Specializuje se na DNA firem a lidský kapitál ve firemní kultuře. Dlouhodobě sleduje dopady únavy a syndromu vyhoření na chování lidí ve firemním prostředí, rodině i partnerských vztazích s vlivem na závislosti a kontraproduktivní chování. 

WORKtest i PeopleTest se řadí mezi velmi intuitivní nástroje. Výstupy jsou přehledně zpracovány a podány srozumitelné, věcné a v logických vazbách. Testy obsahují dvě části, a to popisnou (uživatel si může přečíst měřené kritérium, aby lépe pochopil význam) a grafickou barevnou část, která je doplněna procentuální hodnotou položky (tato slouží pro rychlé čtení a pochopení výsledku). 

Výsledky testu poskytují krom vlastní diagnostické části i metodiku rozvoje, která uživateli nastíní cestu k jeho růstu právě pomocí vhodné metody.  Výsledky testu jsou dále doplněny závěrečným hodnocením a doporučením s porovnáním populační normy. Mimo to je součástí testu i  doporučení, jak výsledky grafu číst a na co se zaměřit.