CHYSTÁME! Spousta tipů, bonusů a rad na tvůj email + 15% sleva na jakýkoliv test

Objektivní a rychlý způsob, jak odhalit svou osobnost.

Osobnostní profil + bonus

Chcete zazářit v hledání práce či výběrovém řízení?  Profil osobnosti ti odhalí tvé silné stránky,  Zaboduj se silnými argumenty.

Jsem podnikatel a manager

Tento test je nezbytný pro každého podnikatele. Zjistěte, sví možnosti cestu k úspěchu,  investujte do své budoucnosti.

Jsem freelancer

Investujte svou energii efektivně. S testem zjistíte,  kdy dosahujete nejlepší pracovní výkonnosti.

Kariéra

Objevte ideální pracovní pozice, motivaci a finanční benefity pro lepší kariéru a jednodušší život.

Syndrom vyhoření a únava

Optimalizujte svůj energetický potenciál. Identifikujte a řešte vyhoření, prokrastinaci a stres pro lepší výkonnost a pohodu.

Metody rozvoje

Přemýšlíte o investici do kouče?  Test ti ukáže metody rozvoje a ideálního kouče. Zajistíte si skvělý postup v kariéře.

Cizí jazyky

Naučte se jazyky efektivně podle svých schopností. Zjistěte svůj talent a styl učení pro maximální výsledky.

Chci podnikat a studovat

Chcete studovat a zároveň vydělávat? Test vám ukáže cestu k úspěšnému podnikání. Získejte svobodu, úspěch, staňte se nezávislým.

Chci studovat VŠ

Test na VŠ vám přesně doporučí ideální vysokou školu odpovídající vašemu potenciálu. Výběr mezi Basic a TOP.

Výhody PeopleTestu

Jednoduchost, rychlost, přesnost, objektivita a spolehlivost testu ti pomohou odhalit tvou jedinečnost a osobnost v maximálním detailu. Uvidíš se takový, jaký jsi, bez zkreslení.

Pouhých 20 minut na test, a získáš klíčové informace pro svůj další život a úspěšnou kariéru. Ušetříš čas a získáš maximum pro sebe.

 
 

S jediným komplexním testem (žádné další dotazníky nebo testy) získáš přehled včetně individuálních rozvojových potřeb.

Unikátní a prověřená metoda projektivního testu bez zkreslení výsledků, stylizace a kompromisů. Podvědomí prostě nelze obelstít.

Jak pracovat s výsledky testu?

Zjisti, jak pracovat s výsledky testu, exportovat a interpretovat je. Není to nijak složité, vše je psáno velmi jednoduše, takže podstatě porozumíš. V každém výstupu svého testu najdeš doporučení, jak pracovat s výsledky testu, na co se zaměřit a také porovnání tvého profilu vůči populační normě.

Časté dotazy na téma Test /WORKtest/Peopletest

Jedná se o projektivní metodu testu založenou na celostní tvarové psychologii (GESTALT). Ta ukazuje věci takové, jaké skutečně jsou. Pracuje na podvědomé úrovní, vylučuje autostylizaci a vědomé nadhodnocování silných stránek.

Výhody Worktestu:

Je jednoduchý a nezabere téměř žádný čas

Poskytuje kompletní přehled o tvé osobnosti

Je zaštítěn dlouhodobým vývojem, validizačními studiemi

Je spolehlivý a objektivní, přesnost dosahuje míry více než 85 %

Poskytne objektivní měřítko pro měření potenciálu a sledování vývoje jedince v čase

Reaguje na změny chování a identifikuje jeho vzorce

Tento komplexní test ti odhalí s maximální přesností výjimečné stránky tvé osobnosti, talent i rozvojové potřeby. Psychodiagnostika tě nasměruje na cestu za rozvojem na základě tvého potenciálu. To vede k vytčeným cílům. V neposlední řadě ti testování usnadní vstup a další působení na profesní dráze, zkvalitní partnerské vztahy a přinese spokojenost v ostatních aspektech života.

Vývoj psychodiagnostiky WORKtest se datuje do roku 1996. Už v roce 2004 byla spuštěná první  on-line verze psychodiagnostiky pro firemní praxi. Souběžně s tím se objevila i verze pro veřejnost a školní věk, která vznikla roku 2008.  Testování dále i po letech intenzivně zdokonalujeme. Především vývoji a psychometrice věnujeme značnou pozornost. Realizujeme různé studie v porovnání i s dalšími testy a dotazníky, které vzájemně korelujeme a vyhodnocujeme. Vývoj metody pravidelně doplňujeme.

Autorkou WORKtestu je Mgr. Eva Urbanová. Ta má více než 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně úspěšně ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. 

V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996. Je autorkou unikátního online psychodiagnostického systému WORKtest, který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní vhled na lidskou osobnost. To lze využít především pro oblast lidských zdrojů. 

Eva se zabývá studiemi a benchmarkem dat se zaměřením na chování lidí v různých situacích, které díky propracované metodologii úspěšně ověřuje i v praxi. Zároveň sleduje vývoj chování v čase. Zaměřuje se na oblast firemních hodnot, spolehlivost, loajalitu, korupční odolnost a rizikové faktory chování v korporátním sektoru. Specializuje se na DNA firem a lidský kapitál ve firemní kultuře. Dlouhodobě sleduje dopady únavy a syndromu vyhoření na chování lidí ve firemním prostředí, rodině i partnerských vztazích s vlivem na závislosti a kontraproduktivní chování. 

WORKtest i PeopleTest se řadí mezi velmi intuitivní nástroje. Výstupy jsou přehledně zpracovány a podány srozumitelné, věcné a v logických vazbách. Testy obsahují dvě části, a to popisnou (uživatel si může přečíst měřené kritérium, aby lépe pochopil význam) a grafickou barevnou část, která je doplněna procentuální hodnotou položky (tato slouží pro rychlé čtení a pochopení výsledku). 

Výsledky testu poskytují krom vlastní diagnostické části i metodiku rozvoje, která uživateli nastíní cestu k jeho růstu právě pomocí vhodné metody.  Výsledky testu jsou dále doplněny závěrečným hodnocením a doporučením s porovnáním populační normy. Mimo to je součástí testu i  doporučení, jak výsledky grafu číst a na co se zaměřit.