WORKtest / testy/ dotazníky

WORKtest neumožňuje stylizaci, protože pracuje na podvědomé úrovni (zastupuje 95 % naši mysli).  Testy a dotazníky pracují na vědomé úrovni (zastupuje 5 % naší mysli) a stylizaci snadno umožňují, kdy se děláme lepšími než ve skutečnosti jsme.

Kritéria

Výkonové testy

Dotazníky

Spolehlivost výsledků

do 55 – 75 %

do 46 – 60 %

nad 85%
Zamezení zkreslení výsledků
Komplexnost (až 300 kritérií)
Časová náročnost
od minut po hodiny
od minut po hodiny

15 – 25 minut

Administrační rozhraní
pouze některé
pouze některé
Pracovní psychodiagnostika
částečně
částečně

Podívejte se na podrobnější srovnání jednotlivých metod

Dotazníkové testy

Dotazníky jsou metody založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje a sděluje nám tak, jak si myslí, že by v určité situaci reagovala. Výsledky dotazníků jsou závislé na tom, na kolik se rozhodnete být upřímní a otevření. Mimo jiné většina lidí nemá dostatek sebekritiky či nadhledu, aby byli schopni „objektivně“ posoudit sami sebe. Dotazníky tedy nehodnotí, jací doopravdy jste, ale jak se vidíte, nebo dokonce jací byste chtěli být. Výhodou dotazníků sice bývá snadné a rychlé vyhodnocení, ale většina lidí se snaží budovat svůj dobrý image a ovlivňovat tak dojem ostatních. Výsledky dotazníkového šetření jsou tak zkreslené a jejich přesnost je mezi 45 a 60 %.

WORKtest je díky svému projektivnímu testu a samotnou metodologií testu vysoce objektivní spolehlivý a přesný. Míra přesnosti je podle studií nad 85 %.

Výkonové metody a testy schopností

Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon, nikoli na pracovní výkon (energii), ale na úspěch či neúspěch. Mezi ně řadíme testy inteligence, testy paměti, pozornosti nebo zkoušky kreativity. Výsledky výkonových testů jsou nezávislé na vašich subjektivních úmyslech zkreslit výsledek. Abychom tak poznali některé způsoby myšlení testovaných, tak musí absolvovat dlouhé a náročné testování a získají tím jen několik charakteristik.

WORKtest se však zaměřují na celou šíři nejen stylů myšlení, ale i osobnosti a za mnohem kratší dobu se doberete komplexnějších a přesnějších výsledků.

Projektivní metody a psychotesty

Projektivní metody vás konfrontují s podnětovou situací, která je značně neurčitá, málo strukturovaná a existuje možnost značného počtu odpovědí. Tyto metody fungují na principu projekce, kdy to co má člověk uvnitř sebe, své myšlenky a pochody, promítne do nespecifického materiálu a nevědomě tím odhalí své vnitřní charakteristiky. Většina projektivních metod dosahuje minimální možnosti zkreslit výsledky. Zde ale záleží na zkušenostech psychologa, který výsledky interpretuje a stráví tím většinou mnoho času. Tyto testy jsou velmi subjektivní, a proto výsledky jednoho člověka interpretované dvěma různými psychology nikdy nebudou zcela stejné. U vyhodnocení projektivní metody musí být přítomný psycholog a toto měření je poměrně náročné na provedení a čas.

WORKtest

WORKtest patří do skupiny impresivních projektivní metod (metody výběru a rozhodnutí). Jedná o přesnou matematickou analýzu a grafické zobrazení výsledků softwarem. Nedochází tak ke zkreslování, či záměně významu hodnoticího kritéria. Na výsledky se můžete maximálně spolehnout.

Worktest je možné vyhodnocovat skupinově a nemusí být u vyhodnocení přítomný psycholog, ačkoli si zakládáme na tom, aby konzultace s klienty vedli lidé s psychologickým vzděláním. Vyhodnocení testu je prováděno na základě matematické analýzy, dostanete tak graf, kde jsou zobrazeny výsledky s vysokou mírou objektivity. Všechny položky v grafu jsou srozumitelně popsány, a tak se nemůže stát, že byste výsledkům neporozuměli.

Výhody Worktestu – metody

  • Bez zkreslení výsledků, pracuje na podvědomé úrovni. Dotazníky a testy na vědomé úrovni a proto je snadná stylizace.
  • Rychlý průběh testu, jen 20 minut, u dětí do 15 let je ještě kratší doba. Dotazníky a testy trvají i několik hodin.
  • Výsledky pochopíte bez psychologa, jsou věcné a jednoduché. Dotazníky často poskytují rozsáhlý verbální text, laik se snadno ztratí a nepochopí souvislosti, které si mohou odporovat.
  • Srozumitelné vyhodnocení v grafické i textové formě. Dotazníky a testy mají složitější strukturu, proto vyžadují výklad odborníka.

ZAČNĚTE NA SOBĚ PRACOVAT HNED TEĎ

Prohlédněte si nabídku WORKtestu

Výsledky testu jsou vám k dispozici okamžitě i s detailním vysvštlením.
Vyberte si zaměření WORKtestu

Časte dotazy