CHYSTÁME! Spousta tipů, bonusů a rad na tvůj email + 15% sleva na jakýkoliv test

WORKtest / testy/ dotazníky

WORKtest neumožňuje vědomou stylizaci odpovědí, protože pracuje na podvědomé úrovni (ta zastupuje 95 % naši mysli).  Testy a dotazníky běžně pracují na vědomé úrovni (zastupuje 5 % naší mysli) a stylizaci snadno umožňují. Můžeme se tak snadno udělat lepšími, než jsme ve skutečnosti.

Kritéria

Výkonové testy

Dotazníky

Spolehlivost výsledků

do 55 – 75 %

do 46 – 60 %

nad 85%
Zamezení zkreslení výsledků
Komplexnost (až 300 kritérií)
Časová náročnost
od minut po hodiny
od minut po hodiny

15 – 25 minut

Administrační rozhraní
pouze některé
pouze některé
Pracovní psychodiagnostika
částečně
částečně

Podívejte se na podrobnější srovnání jednotlivých metod

Dotazníkové testy

Dotazníky jsou svou metodou založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje. Sděluje nám tedy nikoli, jak by reagovala, ale jak si myslí, že by v určité situaci reagovala. Výsledky dotazníků jsou závislé na tom, do jaké se v nich tázaný rozhodne být upřímný a otevřený. Úskalí však tkví v tom, že většina lidí nedisponuje dostatkem sebekritiky či nadhledu, aby byli schopni takto „objektivně“ posoudit sami sebe. Dotazníky tedy v principu nehodnotí, jací doopravdy jsme, ale jak se vidíme, či dokonce jací bychom chtěli být. Výhodou dotazníků sice bývá snadné a rychlé vyhodnocení, ale většina lidí se snaží budovat si pozitivní image a ovlivňovat tak v příznivém slova smyslu dojem ostatních. Výsledky dotazníkového šetření jsou tak zkreslené a jejich přesnost se pohybuje mezi 45 a 60 %.

WORKtest je díky svému projektivnímu konceptu a samotné metodologií testování vysoce objektivní, spolehlivý a přesný. Míra přesnosti se pohybuje podle studií nad 85 %.

Výkonové metody a testy schopností

Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon, ale nikoli na pracovní výkon (energii), nýbrž na úspěch či neúspěch. Do této kategorie řadíme testy inteligence, testy paměti, pozornosti nebo zkoušky kreativity. Výsledky výkonových testů jsou nezávislé subjektivním úmyslu testovaného zkreslit výsledek. Abychom tak dokázali identifikovat některé způsoby myšlení testovaných, musejí absolvovat dlouhé a náročné testování. Hodnotitelé tím ale získají vždy jen několik charakteristik.

WORKtest se však zaměřuje na celou šíři nejen jednotlivých stylů myšlení, ale i komplexní vnímání osobnosti. V rámci znatelně kratšího času je tak možné získat relevantnější výsledky.

Projektivní metody a psychotesty

Projektivní metody konfrontují dotazovaného s podnětovou situací, která je značně neurčitá, málo strukturovaná a nabízí možnost značného počtu odpovědí. Tyto metody fungují na principu projekce. To prakticky znamená, že své vnitřní myšlenkové pochody  a další projevy vlastní osobnosti promítne do nespecifického materiálu. Tím nevědomky odhalí své vnitřní charakteristiky. Většina projektivních metod se vyznačuje minimální možností zkreslit výsledky. Velmi ale záleží na zkušenostech psychologa, který výsledky interpretuje. Což většinou zabere i značné množství času. Tyto testy jsou velmi subjektivní, a proto výsledky jednoho člověka interpretované dvěma různými psychology nikdy nebudou zcela shodné. Nevýhody jsou tak zjevné: U vyhodnocení projektivní metody musí být vždy přítomný psycholog a celé měření je poměrně náročné na provedení a čas.

WORKtest

WORKtest náleží do skupiny impresivních projektivních metod (metody výběru a rozhodnutí). Jedná o postup na bázi přesné matematické analýzy, přičemž následně jsou výsledky interpretovány formou grafického zobrazení softwarem. Využitím tohoto postupu jednoznačně nedochází ke zkreslování, či záměně významu hodnoticího kritéria. Výsledky jsou proto maximálně spolehlivé.

Worktest je možné vyhodnocovat skupinově. U vyhodnocování není vyžadována přítomnost psychologa. Ačkoli pro nás je prioritou, aby konzultace s klienty vedli zkušení psychologové s příslušným vzděláním v oboru. Vyhodnocení testu je prováděno na základě matematické analýzy. Uživatel tak získává graf, v němž jsou zobrazeny výsledky s vysokou mírou objektivity. Veškeré položky v grafu jsou srozumitelně popsány, prakticky se proto nemůže stát, že interpretovat výsledky nebude možné pro jejich nesrozumitelnost.

Výhody Worktestu – metody

  • Bez zkreslení výsledků, pracuje na podvědomé úrovni. Dotazníky a testy fungují na vědomé úrovni, a proto je snadná stylizace.
  • Rychlý průběh testu, jen 20 minut, u dětí do 15 let je možno testování ještě zkrátit. Dotazníky a testy trvají i několik hodin.
  • Výsledky lze snadno vyhodnotit bez psychologa, jsou věcné a jednoduché. Dotazníky často poskytují rozsáhlý verbální text, který je pro laika nepřehledný, běžný uživatel navíc nepochopí souvislosti, které si mohou odporovat.
  • Srozumitelné vyhodnocení v grafické i textové formě. Dotazníky a testy mají složitější strukturu, proto vyžadují výklad odborníka.

ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT HNED TEĎ

Prohlédni si nabídku WORKtestu

Výsledky testu jsou k dispozici okamžitě i s detailním vysvětlením.

Vyber si zaměření WORKtestu

Časte dotazy

Jedná se o projektivní metodu testu založenou na celostní tvarové psychologii (GESTALT). Ta ukazuje věci takové, jaké skutečně jsou. Pracuje na podvědomé úrovní, vylučuje autostylizaci a vědomé nadhodnocování silných stránek.

Výhody Worktestu:

Je jednoduchý a nezabere téměř žádný čas

Poskytuje kompletní přehled o tvé osobnosti

Je zaštítěn dlouhodobým vývojem, validizačními studiemi

Je spolehlivý a objektivní, přesnost dosahuje míry více než 85 %

Poskytne objektivní měřítko pro měření potenciálu a sledování vývoje jedince v čase

Reaguje na změny chování a identifikuje jeho vzorce

Tento komplexní test ti odhalí s maximální přesností výjimečné stránky tvé osobnosti, talent i rozvojové potřeby. Psychodiagnostika tě nasměruje na cestu za rozvojem na základě tvého potenciálu. To vede k vytčeným cílům. V neposlední řadě ti testování usnadní vstup a další působení na profesní dráze, zkvalitní partnerské vztahy a přinese spokojenost v ostatních aspektech života.

Vývoj psychodiagnostiky WORKtest se datuje do roku 1996. Už v roce 2004 byla spuštěná první  on-line verze psychodiagnostiky pro firemní praxi. Souběžně s tím se objevila i verze pro veřejnost a školní věk, která vznikla roku 2008.  Testování dále i po letech intenzivně zdokonalujeme. Především vývoji a psychometrice věnujeme značnou pozornost. Realizujeme různé studie v porovnání i s dalšími testy a dotazníky, které vzájemně korelujeme a vyhodnocujeme. Vývoj metody pravidelně doplňujeme.

Autorkou WORKtestu je Mgr. Eva Urbanová. Ta má více než 25 let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně úspěšně ukončila státní zkouškou z psychologie, práva a pedagogiky. 

V oblasti aplikované psychologie a lidských zdrojů působí od roku 1996. Je autorkou unikátního online psychodiagnostického systému WORKtest, který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní vhled na lidskou osobnost. To lze využít především pro oblast lidských zdrojů. 

Eva se zabývá studiemi a benchmarkem dat se zaměřením na chování lidí v různých situacích, které díky propracované metodologii úspěšně ověřuje i v praxi. Zároveň sleduje vývoj chování v čase. Zaměřuje se na oblast firemních hodnot, spolehlivost, loajalitu, korupční odolnost a rizikové faktory chování v korporátním sektoru. Specializuje se na DNA firem a lidský kapitál ve firemní kultuře. Dlouhodobě sleduje dopady únavy a syndromu vyhoření na chování lidí ve firemním prostředí, rodině i partnerských vztazích s vlivem na závislosti a kontraproduktivní chování. 

WORKtest i PeopleTest se řadí mezi velmi intuitivní nástroje. Výstupy jsou přehledně zpracovány a podány srozumitelné, věcné a v logických vazbách. Testy obsahují dvě části, a to popisnou (uživatel si může přečíst měřené kritérium, aby lépe pochopil význam) a grafickou barevnou část, která je doplněna procentuální hodnotou položky (tato slouží pro rychlé čtení a pochopení výsledku). 

Výsledky testu poskytují krom vlastní diagnostické části i metodiku rozvoje, která uživateli nastíní cestu k jeho růstu právě pomocí vhodné metody.  Výsledky testu jsou dále doplněny závěrečným hodnocením a doporučením s porovnáním populační normy. Mimo to je součástí testu i  doporučení, jak výsledky grafu číst a na co se zaměřit.