🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika 21. století pro firmy a manažery

MÉ DÍTĚ SE NEROZVÍJÍ – JAK MU S TÍM POMOCT?

V poslední době se na internetu hojně ozývají výkřiky, že školský systém je zaostalý. Že školní osnovy nejdou s dobou. Maminka se ptá: „Proč se moje dcera učí anatomii brouka, kterou jsem se učila já před dvaceti lety, místo aby poznávala principy moderního, dynamicky se rozvíjejícího světa?“ Zdá se, že ona maminka udeřila hřebíček na hlavičku, neboť tamní systém vzdělávání je skutečně o krok pozadu třeba za tím skandinávským a jinými. Nejenom, že dítě takto promarní příležitost nasát co nejvíce skutečně praktických informací a znalostí, přijde zároveň o možnost včas odhalit svůj potenciál a vydat se na tu správnou životní dráhu již v útlém věku.

Chceš vyniknout? Tak někde jinde

Je sice pravda, že škola úspěšně funguje jako velmi významná sociální skupina hrající klíčovou roli v socializaci dítěte, nicméně jakožto médium sloužící mimo jiné právě k poodhalování mnohdy skrytého potenciálu selhala na plné čáře. Na druhou stranu existují případy, kdy se žákův talent projeví bez vnější pomoci – ty však nejsou příliš běžné, o to více bývají podivuhodné. Ve školním prostředí zkrátka není přáno individuálnímu rozkvětu tolik jako společnému soužití.

Internet je dneska cool

Díru, která zbyla po neúspěšném pokusu o odhalení potenciálu dítěte ve škole, už mnoha jinými způsoby zaplnit nelze; o to více je potřeba řádně je prozkoumat a nezatracovat na první pohled. Určení osobnostního potenciálu slibují i odborné psychoanalytické testy, ať už v pracovnách psychologů nebo na specializovaných internetových portálech. Právě online osobnostní testy zažívají posledních pár let boom a jsou sympatickým příslibem nové možnosti definovat lidskou osobnost na základě jednoduchých testování – tato definice přináší mimo jiné i obraz toho, jakým způsobem by se s dítětem mělo pracovat a také odhalí (počkejte si) onen kýžený potenciál. Zdá se, že více v tomto případě není ani potřeba.

ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT HNED TEĎ

Vybírej z desítek psychotestů pro malé i velké